Zadnja referenca

ZFO-1, spletna aplikacija za upravljanje načrtov porabe občin Republike Slovenije

Spletni portal za prijavo in upravljanje načrtov porabe (projektov) posamezne občine po 21. in 23. členu ZFO-1. Na portalu občine vsako leto enostavno in hitro prijavijo svoje razvojne projekte, ki jih sofinancira Republika Slovenija oz. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Za odobrene projekte občine nato vlagajo zahtevke za izplačila glede na upravičene stroške in poročila o opravljenem delu na posameznem projektu, s čimer ima MGRT popolno evidenco o projektih, ki se izvajajo v posamezni občini Republike Slovenije.

Podjetja, s katerimi sodelujemo

Kontakt

Lokacija