Tehnologije, ki jih uporabljamo

Mono

Odprtokodna implementacija ogrodja .NET, ki je neodvisna od operacijskega sistema, in omogoča razvoj aplikacij v ogrodju .NET za različne platforme.

Mono je odprtokodna implementacija ogrodja .NET. Ponuja prevajalnik za C#, implementacijo CLI (Common Language Infrastructure) in specifikacije API (Application Programming Interface). Omogoča razvoj aplikacij v ogrodju .NET za različne operacijske sisteme (Linux, BSD, Mac OS X, Android, iOS, …).

Kontakt

Lokacija