Tehnologije, ki jih uporabljamo

HTML5

HTML predstavlja osnovo za izdelavo spletnih strani, HTML5 pa prinaša številne izboljšave, med drugim tudi boljšo multimedijsko podporo za spletne strani.

HTML (Hyper Text Markup Language) je prevladujoč označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. HTML elementi predstavljajo gradnike za vse spletne strani. HTML omogoče vgradnjo slik in drugih objektov (zvok, video) v sam dokument ter izdelavo interaktivnih obrazcev. Z uvedbo strukturne semantike za elemente (npr. naslovi, odstavki, seznami, tabele, povezave) ponuja način strukturiranih dokumentov. Omogoča uporabo skriptnih jezikov (npr. JavaScript) za nadzor nad obnašanjem spletnih strani ter CSS za določanje izgleda dokumentov. Razširitvi HTML, ki uporablja XML jezik, pravimo XHTML.

HTML se je skozi čas spreminjal, širil in izpopolnjeval. Zadnja revizija HTML standarda, HTML5, prinaša izboljšave nadzora nad napakami v spletnih obrazcih, boljšo multimedijsko podporo (zvok, video), izboljšave strukturne semantike itd.

Kontakt

Lokacija