Reference

Spletni portal za prijavo in upravljanje načrtov porabe (projektov) posamezne občine po 21. in 23. členu ZFO-1. Na portalu občine vsako leto enostavno in hitro prijavijo svoje razvojne projekte, ki jih sofinancira Republika Slovenija oz. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Za odobrene projekte občine nato vlagajo zahtevke za izplačila glede na upravičene stroške in poročila o opravljenem delu na posameznem projektu, s čimer ima MGRT popolno evidenco o projektih, ki se izvajajo v posamezni občini Republike Slovenije.

Izvedba spletnega tečaja za učenje jezikov na področju cestnega prometa. Učenje poteka preko več sklopov, ki predstavljajo situacije, do katerih lahko pride na cesti. V vsakem sklopu uporabnik pridobi osnovne informacije, skozi reševanje vaj in testov pa se nauči osnovnih pojmov in reševanja različnih situacij v štirih različnih evropskih jezikih. Projekt je finančno podprla Evropska unija v okviru programa Lifelong Learning, Leonardo da Vinci programme.

Z uporabo našega sistema ePay je podjetje M-ENERGIJA d.o.o. na svojih bencinskih servisih Maxen omogočila nakup goriva z različnimi plačilnimi karticami. Istočasno smo za naročnika razvili plačilno kartico Maxen.

S pomočjo lastnega sistema ePay smo omogočili plačilo z bančnimi karticami za nakup oz. polnjenje brezkontaktne mestne kartice Urbana na samostojnih avtomatih Urbanomat.

Z uporabo našega sistema ePay je podjetje CV + AR d.o.o. omogočilo plačevanje položnic z debetnimi in kreditnimi karticami na avtomatih podjetja Simobil d.d..

Revolucionarna aplikacija za pametne telefone, ki omogoča uporabnikom prijavo na urnike (šolski urniki, fitnes in druge športne organizacije, kino, gledališče, ...). Podatke za mobilno aplikacijo zagotavlja centralni del sistema – spletni portal, kjer registrirani uporabniki in organizacije upravljajo s svojimi urniki.

Izvedba intranetnega portala za interno poslovanje. Priprava zbirk, realizacija delotokov (naročanje opreme, opozarjanje na potek licenc/garancij, ...), sinhronizacija z obstoječo rešitvijo za vodenje inventarja,...

S pomočjo lastnega sistema ePay smo za Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. na prvi polnilnici vozil na metan (CNG) v Sloveniji omogočili nakup plina z različnimi plačilnimi karticami. Istočasno smo za naročnika razvili tudi novo plačilno kartico Energetika.

Spletni portal za spremljanje stanja javljalnikov požara, detektorjev dima in gasilnih sistemov. Omogoča proženje alarmov in obveščanje odgovornih oseb ob zaznani nevarnosti.

Za podjetje ERC - Energetika d.o.o. smo razvili kompletno programsko rešitev za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije na področju fotovoltaike.

Kontakt

Lokacija