Reference

ZFO-1, spletna aplikacija za upravljanje načrtov porabe občin Republike Slovenije

Spletni portal za prijavo in upravljanje načrtov porabe (projektov) posamezne občine po 21. in 23. členu ZFO-1. Na portalu občine vsako leto enostavno in hitro prijavijo svoje razvojne projekte, ki jih sofinancira Republika Slovenija oz. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Za odobrene projekte občine nato vlagajo zahtevke za izplačila glede na upravičene stroške in poročila o opravljenem delu na posameznem projektu, s čimer ima MGRT popolno evidenco o projektih, ki se izvajajo v posamezni občini Republike Slovenije.

Občine vsako leto na ministrstvo pošiljajo razvojne projekte, za katere menijo, da so upravičeni do sofinanciranja po 21. členu ZFO-1. Da bi prihranili gore papirja in skrajšali dolgotrajne postopke, so se na MGRT leta 2013 odločili za uvedbo spletne aplikacije, ki bi omogočala vnos projektov izključno v elektronski obliki.

Spletna aplikacija tako omogoča poenostavitev in pohitritev postopkov, tako za zaposlene na občinah kot na MGRT:

 • vnos predvidenih sredstev za porabo za posamezno občino,
 • vnos načrtov porabe s strani občine (opisi projektov, zahtevane priloge, finančna struktura, …),
 • pregled projektov s strani skrbnikov na Ministrstvu in odobritev oz. vračanje vlog v dopolnitev,
 • vnos zahtevkov za izplačila, kjer občine od Ministrstva zahtevajo povračilo sredstev za dejansko opravljena dela na projektu, ter pregled zahtevkov,
 • vnos vmesnih ali končnih poročil o opravljenih delih na posameznem projektu ter pregled poročil,
 • vodenje različic posameznega dokumenta (vloge, zahtevka, poročila),
 • obveščanje preko e-poštnih sporočil,
 • natančno beleženje uporabnikovih dejanj (revizijska sled),
 • statistično obdelavo in analizo zbranih podatkov ter pripravo poročil.

Z uvedbo spletne aplikacije so se pohitrili vsi postopki, tako na strani občine kot na strani Ministrstva. Z uporabo spletne aplikacije so projekti hitreje odobreni in sredstva prej povrnjena kot v obdobju pred uporabo aplikacije.

Naše naloge v okviru tega projekta so bile:

 • zajeti vse zahteve uporabnikov na Ministrstvu in občinah,
 • prilagajanje zahtev glede na pravne omejitve,
 • implementacija celotnega portala,
 • izobraževanje uporabnikov na občinah in izobraževanje delavcev na Ministrstvu,
 • podpora uporabnikom med uporabo aplikacije.

Kontakt

Lokacija