Tehnologije, ki jih uporabljamo

ASP.NET MVC

ASP.NET MVC izkorišča odlike ogrodja ASP.NET, z ločevanjem na tri glavne vidike (model, pogled in krmilnik) pa pridobimo večjo modularnost in fleksibilnost, hitrejši razvoj aplikacij ter njihovo lažje vzdrževanje.

ASP.NET MVC je platforma za razvoj spletnih aplikacij, ki temelji na ASP.NET in implementira vzorec Model-View-Controller (model-pogled-krmilnik). Model predstavlja stanje določenega vidika aplikacije. Kontroler obdeluje interakcije z uporabnikom in ustrezno posodablja model, da ustreza spremembi stanja aplikacije, nato pa posreduje podatke pogledu. Pogled od kontrolerja prejme potrebne informacije in zgradi uporabniški vmesnik ter ga prikaže uporabniku. Ločitev razvoja na te tri vidike omogoča večjo modularnost in fleksibilnost, hitrejši razvoj aplikacij ter njihovo lažje vzdrževanje.

Kontakt

Lokacija