Tehnologije, ki jih uporabljamo

CSS 3

S CSS 3 lahko enostavno nadziramo videz spletne strani, prinaša pa tudi ločevanje vsebine dokumenta od njegove oblike.

CSS (Cascading Style Sheets) so podloge, predstavljene v obliki preprostega slogovnega jezika, ki skrbi za prezentacijo spletnih strani. Z njimi definiramo stil HTML/XHTML elementov v smislu pravil, kako se naj le-ti prikažejo na strani. Določamo lahko barve, velikosti, odmike, poravnave, obrobe, položaj in vrsto drugih lastnosti, prav tako pa lahko nadziramo aktivnosti, ki jih uporabnik nad elementi strani izvaja (npr. prekritje elementa z miško). CSS se najpogosteje uporablja v spletnih straneh, napisanih v spletnih jezikih HTML in XHTML, lahko pa se uporablja tudi v poljubnem XML dokumentu.

Vpeljujejo način ločevanja vsebine dokumenta (besedilo, slike, tabele, drugi elementi) od njegove oblike, s čimer

  • se zagotovi večja fleksibilnost in nadzor nad specifikacijo lastnosti,
  • se zmanjša kompleksnost strani,
  • lahko več strani uporablja iste oblikovne lastnosti, brez da bi bilo potrebno te lastnosti posebej pripisati vsaki strani,
  • lahko posamezno stran prikažemo v različnih oblikah (npr. za prikaz na celotnem zaslonu in za prikaz v oknu).

CSS podpirajo v vsi novejši spletni brskalniki.

Kontakt

Lokacija