Tehnologije, ki jih uporabljamo

ASP.NET SignalR

Knjižnica SignalR prinaša podporo za dvosmerno komunikacijo med strežnikom in odjemalci, zato omogoča razvoj spletnih aplikacij, ki prikazujejo podatke v realnem času.

ASP.NET SignalR je knjižnica za platformo ASP.NET, ki razvijalcem spletnih aplikacij omogoča dodajanje realno-časovnih funkcionalnosti. SignalR dodaja podporo za dvosmerno komunikacijo med strežnikom in odjemalcem, torej lahko strežnik pošlje podatke odjemalcu, ne da bi jih ta zahteval. Na ta način lahko odjemalec prejme podatke tako, ko so na voljo, torej v realnem času.

 

Kontakt

Lokacija