Tehnologije, ki jih uporabljamo

XML

Format XML je namenjen predstavitvi poljubnih podatkovnih struktur, ki je razumljiva tako ljudem kot napravam.

XML (Extensible Markup Language) je označevalni jezik, ki določa množico pravil za kodiranje dokumentov v obliko, ki je razumljiva tako ljudem kot napravam.  Razvit je bil z namenom, da bi stvari na spletu postale bolj enostavne, posplošene in uporabnejše. Je tekstovni podatkovni format, ki ima močno Unicode podporo za jezike povsod po svetu. Čeprav je v osnovi namenjen za dokumente, se ga pogosto uporablja za predstavitev poljubnih podatkovnih struktur, npr. za spletne storitve. Na podlagi sintakse XML so bili razviti številni dokumentni formati, npr. RSS, Atom, SOAP in XHTML.

 

Kontakt

Lokacija