Tehnologije, ki jih uporabljamo

MySQL

MySQL strežnik uporabimo, kadar potrebujemo podatkovno bazo v večjih sistemih, ki ne temeljijo na Microsoftovih tehnologijah, ter kadar želimo znižati ceno rešitve, saj je MySQL odprtokodni sistem.

MySQL je odprtokodna implementacija relacijske podatkovne baze, ki za delo s podatki uporablja jezik SQL. MySQL deluje na principu odjemalec – strežnik, pri čemer je lahko strežniški sistem porazdeljen na več strežnikov. Obstaja veliko število odjemalcev, knjižnic in programskih vmesnikov za dostop do podatkovne baze MySQL.

Kontakt

Lokacija