Tehnologije, ki jih uporabljamo

C++

Omogoča razvijanje rešitev za vgradne (embedded) sisteme. Uporabimo ga takrat, ko želimo optimizirati velikost sistema in njegovega odtisa v pomnilniku.

C++ je splošnonamenski programski jezik. V C++ so podatkovni tipi statični, zapis kode je prost. Podpira večparadigmatično proceduralno programiranje, podatkovno abstrakcijo, objektno usmerjeno in generično programiranje.

Razvil ga je danski računalnikar Bjarne Stroustrup, ki je delal v Bellovih laboratorijih, leta 1983. Od 1990. let dalje je eden najbolj priljubljenih komercialnih programskih jezikov. Sprva se je jezik imenoval C with Classes (C z razredi) in je bil razširitev programskega jezika C. Najprej so C-ju dodali razrede, nato pa, med drugim, virtualne funkcije, preobložitev operatorjev (operatorski ad-hoc polimorfizem), večkratno dedovanje, predloge in rokovanje z izjemami.

Kontakt

Lokacija