Tehnologije, ki jih uporabljamo

ASP.NET Web Service

Z uporabo spletnih storitev lahko omogočimo izmenjavo podatkov med dvema ali več sistemi preko omrežja.

Spletne storitve so preproste, samovsebujoče aplikacije, ki izvajajo različne funkcije, od preprostih zahtev do kompleksnih poslovnih procesov. Predstavljajo uniformno implementacijo modela strežnik-odjemalec: enemu informacijskemu sistemu omogočajo neposredno uporabo funkcij drugega informacijskega sistema. Storitve se kličejo preko omrežja z uporabo SOAP/XMLP protokola. Vse komponente temeljijo na XML-ju.

Kontakt

Lokacija