Produkti

RDA Meter – merilnik slanosti

RDA Meter je nepogrešljiv pripomoček pri zimskem vzdrževanju cest. Naprava izmeri količino sredstva proti zmrzali na vozni površini in k meritvi doda GPS lokacijo, datum in čas meritve ter temperaturo tal in okolice. S prenosom podatkov na strežnik in spletno aplikacijo za prikaz meritev na zemljevidu, izvoz meritev in nadzor naprav predstavlja RDA Meter prvi korak na poti k optimizaciji zimskega vzdrževanja cest.

Ime izdelka pomeni Residual Deicing Agent Meter. Merilnik izmeri preostalo količino sredstva proti zmrzali na cestišču, GPS lokacijo, datum in čas meritve ter temperaturo tal in okolice. Na zahtevo merilca se merilni rezultat shrani v lokalni pomnilnik merilnika. Rezultati meritev se preko namenske programske opreme oziroma prek GPRS samodejno prenesejo na centralni strežnik, kjer se uporabijo za načrtovanje zimskega vzdrževanja cestišča vzdolž trase merjenja.

Merilnik deluje na principu merjenja prevodnosti raztopine, pri čemer se merilni rezultat kompenzira s temperaturo raztopine. Izmeri količino sredstva proti zmrzali na znani površini, ki jo izolira od okolice s tesnilom za sklop s cestiščem. Merilnik izmeri količino NaCl in CaCl₂ v gramih na m² površine. Vzporedno z merjenjem slanosti se izmerijo še temperatura cestišča, temperatura okolice, datum, čas in GPS lokacija.

Visoka ločljivost in točnost. Ločljivost merjenja je ±0,1 g/m², točnosti pa znašata ±0,5 g/m² in ±0,1 °C.

Zgradba merilnika

Uporabnik upravlja z merilnikom preko treh tipk in grafičnega LCD zaslona. Merilnik je sestavljen iz več sklopov:

 • mehanske enote za nanos topila in sklop merilnika z merilnim mestom,
 • električne enote za merjenje prevodnosti in temperature,
 • procesorskega dela za upravljanje z merilnikom ter GPS modulom in
 • GPRS modula (opcijsko).

Hitro in enostavno

Uporaba merilnika je hitra in enostavna. Merilnik se pred uporabo napolni s topilom. Vgrajeno ima baterijo za polnjenje s priloženim polnilnikom. Merilnik ob vsakem vklopu samodejno preveri svoje delovanje in opozori na morebitne napake.

Meritev na terenu poteka v štirih korakih:

1. Ob cestišču. Vklop merilnika. Merilnik ob vsakem vklopu izvede samodejni test funkcionalnosti merilnika in poišče satelite za merjenje GPS lokacije. Ko je pripravljen za uporabo, se na zaslon izpiše vrednost 0,0 g/m² in GPS: OK.

2. Na cestišču. Merilec pritisne merilnik ob cestišče. S pritiskom na vzvod se v merilno celico razprši topilo sredstva proti zmrzali. Merilnik v nekaj sekundah izmeri količino sredstva proti zmrzali na izbrani lokaciji, GPS pozicijo, temperaturo tal in okolice. Ob sprostitvi vzvoda se merjenje zaustavi.

3. Ob cestišču. Merilni rezultat ostane izpisan na zaslonu, zato se merilec lahko takoj umakne na varno mesto ob cestišču, kjer pregleda merilni rezultat in ga shrani v merilnik. Rezultat meritve se lahko prek GPRS samodejno prenese na centralni strežnik.

4. Ob cestišču. Merilnik se izklopi na zahtevo ali samodejno po nastavljivem času neuporabe.

V vzdrževalni bazi

Merilni rezultati se na centralni strežnik prenesejo preko namenske programske opreme ob povezavi RDA metra z osebnim računalnikom ali samodejno prek GPRS. V primeru GPRS prenosa so podatki v vzdrževalni bazi na voljo po vsaki izvedeni meritvi in se lahko samodejno prenesejo v centralni vremenski informacijski sistem. Merilne rezultate je mogoče pregledovati s pomočjo spletne aplikacije, ki omogoča prikaz meritev na zemljevidu, izvoz meritev in nadzor nad napravami. Meritve so na voljo za optimalno načrtovanje posipa cestišča v odvisnosti od izmerjenih vrednosti in pričakovanih vremenskih pogojev, kar omogoča večjo varnost, prihranke pri zimskem vzdrževanju in manjše obremenjevanje okolja.

Tehnične lastnosti

 • Merjenje količine NaCl in CaCl₂ od 0 do 45 g/m²
 • Sočasno merjenje GPS lokacije in temperature tal ter okolice -40°C do 60°C
 • Ločljivost: 0.1 g/m²
 • Točnost: ±0.5 g/m² pod 5 g/m² in ±1°C
 • Samodejna nastavitev datuma in časa na merilniku
 • Interni spomin merilnika za 1000 merilnih vrednosti
 • Grafični LCD zaslon z osvetlitvijo, ločljivost 128 x 64
 • USB vrata za priklop merilnika na osebni računalnik
 • Spletna aplikacija z namensko programsko opremo za prenos meritev iz merilnika, pregled in izvoz merilnih rezultatov ter nadzor naprav
 • GPRS modul za prenos in centralno zbiranje meritev (opcijsko)
 • Zunanje mere: 275 mm x 933 mm x 120 mm (Š x V x G)
 • Teža merilnika: 6,5 kg
 • Okoljski pogoji delovanja: -30°C do 50°C
 • Stopnja zaščite IP65

Več o izdelku si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Kontakt

Lokacija