Tehnologije, ki jih uporabljamo

Android

Android omogoča cenejše, lažje in hitrejše razvijanje aplikacij za pametne telefone.

ASP.NET

Omogoča hiter in predvsem lažji razvoj dinamičnih spletnih strani.

ASP.NET MVC

ASP.NET MVC izkorišča odlike ogrodja ASP.NET, z ločevanjem na tri glavne vidike (model, pogled in krmilnik) pa pridobimo večjo modularnost in fleksibilnost, hitrejši razvoj aplikacij ter njihovo lažje vzdrževanje.

ASP.NET SignalR

Knjižnica SignalR prinaša podporo za dvosmerno komunikacijo med strežnikom in odjemalci, zato omogoča razvoj spletnih aplikacij, ki prikazujejo podatke v realnem času.

ASP.NET Web Service

Z uporabo spletnih storitev lahko omogočimo izmenjavo podatkov med dvema ali več sistemi preko omrežja.

C++

Omogoča razvijanje rešitev za vgradne (embedded) sisteme. Uporabimo ga takrat, ko želimo optimizirati velikost sistema in njegovega odtisa v pomnilniku.

C# .NET

C# je trenutno najmodernejši programski jezik, ki vsebuje prednosti vseh najbolj razširjenih jezikov.

CSS 3

S CSS 3 lahko enostavno nadziramo videz spletne strani, prinaša pa tudi ločevanje vsebine dokumenta od njegove oblike.

HTML5

HTML predstavlja osnovo za izdelavo spletnih strani, HTML5 pa prinaša številne izboljšave, med drugim tudi boljšo multimedijsko podporo za spletne strani.

iOS

Odlikujejo ga enostavna uporaba, odličen izkoristek zmogljivosti strojne opreme ter tesna povezanost med napravami, ki ga uporabljajo.

Java

Java je moderen programski jezik, ki omogoča hiter in enostaven razvoj aplikacij za različne platforme.

JavaScript

JavaScript nam omogoča, da na spletno stran dodamo interaktivne funkcionalnosti, validacijo spletnih obrazcev, podporo za komunikacijo s strežnikom itd.

jQuery

Omogoča lažji in hitrejši razvoj interaktivnih strani.

Microsoft SharePoint

Z uporabo Microsoft SharePoint lahko ustvarimo varno mesto za shranjevanje, organiziranje, skupno rabo in dostop do informacij iz skoraj vsake naprave.

Microsoft SQL

Microsoft SQL strežnik uporabimo, kadar potrebujemo podatkovno bazo v večjih sistemih, ki temeljijo na Microsoftovih tehnologijah.

Mono

Odprtokodna implementacija ogrodja .NET, ki je neodvisna od operacijskega sistema, in omogoča razvoj aplikacij v ogrodju .NET za različne platforme.

MySQL

MySQL strežnik uporabimo, kadar potrebujemo podatkovno bazo v večjih sistemih, ki ne temeljijo na Microsoftovih tehnologijah, ter kadar želimo znižati ceno rešitve, saj je MySQL odprtokodni sistem.

N2 CMS

N2 CMS je odprtokodno CMS okolje. Ker temelji na platformi ASP.NET, omogoča razvoj lastnih spletnih gradnikov ter integracijo v obstoječe ASP.NET in ASP.NET MVC rešitve.

.NET Framework 1.0 – 4.5

Omogoča hiter in predvsem lažji razvoj tako obsežnih in zahtevnih kot tudi majhnih in enostavnih projektov.

Objective-C

Objective-C je programski jezik, ki omogoča razvijanje rešitev za operacijske sisteme Mac OS X in iOS podjetja Apple.

SQLite

SQLite je podatkovna baza, uporabna predvsem za lokalno shranjevanje podatkov, kjer ni potrebe po dodatnem podatkovnem strežniku.

SSL

SSL prinaša zaupanje, da so poslani podatki zavarovani in nedostopni tretjim osebam.

WCF

Ker WCF združuje različne tehnologije izmenjave podatkov preko omrežja v enoten programski model, se poveča produktivnost pri izgradnji porazdeljenih aplikacij.

WordPress

WordPress je odprtokodno okolje za upravljanje s spletnimi mesti. Zaradi številnih dobrih lastnosti je trenutno najbolj uporabljano CMS okolje na svetu.

XML

Format XML je namenjen predstavitvi poljubnih podatkovnih struktur, ki je razumljiva tako ljudem kot napravam.

Kontakt

Lokacija