Reference

OnGuard Web, spletna aplikacija za spremljanje signalov

Spletni portal za spremljanje stanja javljalnikov požara, detektorjev dima in gasilnih sistemov. Omogoča proženje alarmov in obveščanje odgovornih oseb ob zaznani nevarnosti.

Po naročilu upravljalca avtocest Republike Slovenije smo za podjetje TIMTRADE d.o.o. razvili napredni spletni portal OnGuard Web. Portal omogoča oddaljeno spremljanje stanja javljalnikov požara, detektorjev dima in gasilnih sistemov. Kjerkoli uporabnik odpre spletni portal, ga le-ta ob zaznani nevarnosti obvesti z zvočnim in vizualnim alarmom. Ob alarmih se sproži tudi obveščanje odgovornih oseb preko e-mail in, po potrebi, tudi preko SMS sporočil.

Centralni del sistema, nameščen na oddaljenem strežniku, omogoča:

  • registracijo novih naprav v sistem (uparjanje fizične naprave z logično lokacijo na portalu),
  • neprestani nadzor signalov, ki jih pošilja fizična naprava, in interpretacija le-teh,
  • definiranje pravil za proženje alarmov in vsebine e-mail ter SMS sporočil,
  • zvočno in vizualno obveščanje o sproženih alarmih,
  • ročni preklic alarma,
  • revizijska sled vseh operacij, tako uporabnikov kot sistema samega, in
  • delegiranje nalog ob določenih alarmih.

Spletni portal je namenjen nadzoru stanja na oddaljenih lokacijah, dejanski nadzor na lokaciji pa omogočajo naprave za spremljanje digitalnih in analognih signalov. Portal je bil razvit tako, da se lahko na terenu uporabi katerakoli digitalna naprava, ki omogoča sprejemanje analognih in digitalnih signalov in pretvorbo v obliko, ki jo portal razume.

V okviru tega projekta smo za spremljanje signalov uporabili lastno napravo OnGuard. Naprava omogoča sprejemanje signalov, ki jih pošiljajo javljalniki požarov in sistemi za avtomatično gašenje požarov. Te signale nato interpretira, jih pretvarja v enotno obliko in pošilja v centralni del s pomočjo TCP paketkov (preko LAN, WiFi ali GPRS).

Kontakt

Lokacija