Reference

GEN energija – SharePoint intranet portal

Izvedba intranetnega portala za interno poslovanje. Priprava zbirk, realizacija delotokov (naročanje opreme, opozarjanje na potek licenc/garancij, ...), sinhronizacija z obstoječo rešitvijo za vodenje inventarja,...

Za podjetje GEN energija d.o.o. smo razvili intranetni portal, ki je njihovi IT službi olajšalo delo v organizaciji, povezali smo obstoječe zbirke podatkov in poenostavili delovne procese. Portal uporablja rešitev Microsoft SharePoint, kjer smo, po natančnem načrtovanju, pripravili:

  • interne sezname podatkov in zbirke dokumentov,
  • delotoke za potrjevanje in objavo,
  • delotoka za naročanje programske in strojne opreme,
  • delotoka za opozarjanje ob poteku licenc in garancij,
  • tesno integracijo z ostalimi produkti podjetja Microsoft, ki jih v podjetju že uporabljajo,
  • uvoz in sinhronizacijo z zunanjim sistemom za vodenje inventarja in
  • izgled portala, prirejen grafični podobi podjetja.

Kontakt

Lokacija