Reference

Fotovoltaika, programska oprema za izdelavo projektnih dokumentacij

Za podjetje ERC - Energetika d.o.o. smo razvili kompletno programsko rešitev za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije na področju fotovoltaike.

Za podjetje ERC – Energetika d.o.o. smo razvili kompletno programsko rešitev za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije na področju fotovoltaike, ki obsega:

  • zajem GEOFOTO posnetkov iz centralnega registra,
  • prikaz GEOFOTO posnetkov in izbira območja, ki predstavlja streho stavbe,
  • avtomatski izračun naklona strehe in primernosti za uporabo fotovoltaičnih gradnikov,
  • delotok izdelave projektne dokumentacije in
  • izvoz izdelane projektne dokumentacije.

Kontakt

Lokacija