Reference

EuroTraffic Language Training (ETRALT)

Izvedba spletnega tečaja za učenje jezikov na področju cestnega prometa. Učenje poteka preko več sklopov, ki predstavljajo situacije, do katerih lahko pride na cesti. V vsakem sklopu uporabnik pridobi osnovne informacije, skozi reševanje vaj in testov pa se nauči osnovnih pojmov in reševanja različnih situacij v štirih različnih evropskih jezikih. Projekt je finančno podprla Evropska unija v okviru programa Lifelong Learning, Leonardo da Vinci programme.

Projekt se osredotoča na pridobivanje osnovnih komunikacijskih veščin, ki so potrebne v cestno-prometnem sektorju. Glavni cilj projekta je razviti jasno strukturirano in avdio-vizualno podprto gradivo za učenje jezika: brezplačen spletni tečaj, primeren za jezikovno pripravo na mobilnost, za poučevanje strokovne terminologije v prometnih in policijskih šolah ter za jezikovno učno podporo zaposlenim v ciljnem sektorju. Vsebina tečaja je zasnovana na podlagi analize potreb glavnih ciljnih skupin. Rezultati projekta bodo zapolnili praznino v sodobnem medpredmetno usmerjenem učnem gradivu jezika stroke, ker bodo primerni za integracijo v učne načrte. Projekt naslavlja tudi potrebe prevozniških podjetij po jezikovnem učnem gradivu za jezik stroke, ki prihrani čas, je uporabniku prijazen ter primeren za vodeno učenje in samoizobraževanje. Gradivo pomaga tako zaposlenim v prometnem sektorju kot tudi pogostim popotnikom, da se bolj učinkovito sporazumevajo v problematičnih situacijah na poti.

V projektu smo kot IT partner sodelovali s štirimi izobraževalnimi organizacijami iz Slovenije, Hrvaške, Irske in Finske. Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru programa Lifelong Learning, Leonardo da Vinci programme.

Naše naloge so bile:

  • na pripravljalnih sestankih pridobiti informacije in zajeti vse zahteve za enostaven tečaj jezikov,
  • skozi analizo zahtev in načrtovanje pripraviti pravila za dinamično kreiranje vaj in testov,
  • razviti spletni portal, ki omogoča prikaz tako statičnih (osnovne strani) kot tudi dinamičnih vsebin (vsebine za učenje jezikov, vaje in testi),
  • razvoj zvočno in vizualno podprtega tečaja za učenje jezikov,
  • razvoj podsistema za spremljanje težavnosti tečaja in prikaze za skrbnike sistema, kar omogoča prilagajanje težavnosti vsebin glede na dejanske odzive uporabnikov,
  • zagotoviti nemoteno delovanje aplikacije v času trajanja projekta in še naslednja tri leta po izteku projekta.

Spletni tečaj lahko obiščete na strani http://www.languagesforwork.eu.

Kontakt

Lokacija